Misja

Moim celem jest rozpowszechnianie zdrowego stylu życia bez alkoholu i innych używek. Ponadto chcę pomagać innym w rzuceniu tych nałogów.